brookvent Aquvent HY

Akustyczne nawiewniki higrosterowane Aquvent HY automatycznie regulują przepływ powietrza w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Aquvent HY jest pierwszym na rynku nawiewnikiem posiadającym Krajową Ocenę Techniczną.

Akustyczne nawiewniki higrosterowane Aquvent HY automatycznie regulują przepływ powietrza w zależności od poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość ręcznego przymknięcia lub otwarcia przepływu powietrza. Aquvent HY jest nawiewnikiem dwusystemowym – w wersji z czerpnią Press Vent posiada opcję przełączenia pracy z trybu higrosterowanego na ciśnieniowy, automatyczny.

  • Energooszczędne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego i użyteczności publicznej (np. szkoły, szpitale)
  • Zastosowanie we wszystkich systemach wentylacji, których działanie oparte jest na pasywnych urządzeniach nawiewnych
  • Higrosterowanie – wymiana powietrza zawsze dostosowana do potrzeb
  • Możliwość manualnego przymknięcia i otwarcia przepływu nawiewnika
  • Możliwość zastosowania siatki płaskiej zamiast czerpni powietrza (montaż z roletą zewnętrzną)
  • Czujnik wilgotności w postaci taśmy poliamidowej
  • Poziome ukierunkowanie nawiewanego powietrza
  • Dwusystemowy  –  w wersji z czerpnią Press Vent – opcja przełączenia pracy nawiewnika z trybu higrosterowanego na ciśnieniowy automatyczny
  • Opcja zwiększania komfortu dzięki łącznikowi akustycznemu B i czerpni dB-R

Aquvent HY jest pierwszym na rynku nawiewnikiem posiadającym Krajową Ocenę Techniczną.

***

Krajowa Ocena Techniczna (KOT) jest udokumentowaną pozytywną oceną właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany. Podstawowe wymagania są wymienione w art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm,).