brookvent SF Xtra Sound

Akustyczne nawiewniki SF Xtra Sound automatycznie regulują przepływ powietrza w pomieszczeniu. Zapewniają wysoką izolację akustyczną – do 55dB.

SF Xtra Sound może być montowany w sposób zapewniający przepływ powietrza w górę lub w dół..