system master key

Ze względu na wysokie walory użytkowe oraz jakościowe zalecamy i oferujemy SYSTEM MASTER KEY DORMAKABA

System klucza centralnego

System klucza centralnego to hierarchiczny układ kontroli dostępu polegający na tym, że klucze wyższego rzędu otwierają drzwi podległych im pomieszczeń niższego rzędu. W klasycznym wariancie tego systemu klucz centralny otwiera wszystkie drzwi. Natomiast klucze indywidualne otwierają wyłącznie jedne drzwi.

System klucza centralnego stosowany jest najczęściej w biurach, obiektach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, energetyce i gazownictwie. Klucz centralny znajduje się wtedy w posiadaniu właściciela, dyrektora oraz w portierni w zaplombowanej szafce – jako klucz pożarowy, awaryjny. Dostęp jaki daje klucz centralny pozwala na przeprowadzenie szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej. System klucza centralnego i kluczy grupowych jest rozbudowaną wersją poprzedniego systemu polegającą na tym, że istnieje jeden lub więcej stopni hierarchicznych. Drzwi łączy się w grupy do których oprócz indywidualnych kluczy są przypisane klucze grupowe. Właścicielami kluczy grupowych są najczęściej kierownicy działów, pracownicy serwisowi obsługujący wyznaczony rejon, sprzątaczki w hotelu otwierające jednym kluczem przypisaną im część pomieszczeń.

System zamka centralnego

Ten system nie ma charakteru hierarchicznego. Każdy użytkownik systemu może otworzyć centralny zamek oraz drzwi wejściowe do swojego pomieszczenia. Nie ma jednak możliwości aby użytkownik otworzył swoim kluczem drzwi sąsiada. Z tego typu systemem najczęściej można się spotkać w wspólnotach mieszkaniowych gdzie wszyscy jednym kluczem otwierają drzwi wejściowe do budynku, wejście do garażu, śmietnika. Indywidualnie jednak każdy ma dostęp do takich pomieszczeń jak mieszkanie, skrzynka na listy, własna piwnica czy drzwi garażowe.

Aplikacje

System Master Key jest istotą nowoczesnej mechanicznej kontroli dostępu. Zalecany jest dla wszystkich typów budynków, od domów mieszkalnych i bloków mieszkalnych po średnie lub duże organizacje, które mają setki kluczy lub więcej. Ma to szczególne znaczenie w następujących przypadkach:

Kontrolowanie, kto ma klucz, do którego miejsca ze względów bezpieczeństwa.
Aby wyeliminować konieczność noszenia zbyt wielu kluczy, tj. Wygody.
Ze względów bezpieczeństwa, np. gdy usługi awaryjne potrzebują szybkiego, całodobowego dostępu do wszystkich pomieszczeń bez potrzeby wyszukiwania odpowiedniego klucza, np. w domach opieki, domach starców lub w pomieszczeniach dla studentów